Overbruggingszorg

U heeft een indicatie voor zorg met verblijf en staat op een wachtlijst. In dat geval bieden wij u thuis de zorg die u nodig heeft. U krijgt overbruggingszorg tot er een plaats voor u in het woonzorgcentrum van Cedrah vrijkomt. De klantadviseur van de locatie van Cedrah bemiddelt bij deze vorm van zorg.

Overbruggingszorg krijgt u:
• van een verzorgende of verpleegkundige
• gedurende de wachttijd voor plaatsing in een verpleeg- of verzorgingshuis

Aanvraag en kosten
Voor overbruggingszorg heeft u een indicatie nodig. U kunt een indicatie in overleg met onze klantadviseurs aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Overbruggingszorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren verleende hulp betaalt u een eigen bijdrage.

Waar bieden wij deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel
Beth San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht

Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen