Overbruggingszorg

U heeft een indicatie voor zorg met verblijf en staat op een wachtlijst. In dat geval bieden wij u thuis de zorg die u nodig heeft. U krijgt overbruggingszorg van een verzorgende of verpleegkundige tot er een plaats voor u in het woonzorgcentrum van Cedrah vrijkomt.

Aanvraag en kosten
Voor overbruggingszorg heeft u een indicatie nodig. U kunt een indicatie in overleg met onze klantadviseurs aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Overbruggingszorg wordt vergoed vanuit de Wlz. Afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren verleende hulp betaalt u een eigen bijdrage. Als u overbruggingszorg wilt ontvangen, neem dan contact op met één van onze klantadviseurs.

Waar bieden wij deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel
Beth San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Nebo te Zwijndrecht

Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen