Psychiatrie

Omschrijving
De woonvorm psychiatrie is een beschermde woonvorm, bedoeld voor mensen die veel en langdurig psychiatrische problemen hebben. Deze mensen verblijven vaak lange tijd in de GGZ omdat naar huis gaan geen optie meer is. Of zij wonen nog wel thuis, maar ook dat gaat niet meer.  Binnen de woonvorm psychiatrie hebben wij circa acht tot tien plaatsen. De bewoners wonen verspreid over de afdeling Verzorgd Wonen in een eigen woon- en slaapkamer met een keuken en toilet.

Om structuur te bieden aan deze bewoners komen zij elke ochtend bij elkaar in de huiskamer. Hier krijgen zij activiteiten aangeboden en is er ruimte voor een groepsgesprek. Daarnaast bieden onze locaties extra aandacht en begeleiding in de vorm van individuele gesprekken. Door middel van deze zorg ervaren de bewoners een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van alle activiteiten die de locaties te bieden hebben.

Er is een nauwe samenwerking met de GGZ. Regelmatig bezoeken de psychiater en psychiatrisch verpleegkundige de bewoners en bekijken de medicatie. Door deze samenwerking wordt een goed zorgleefplan opgesteld, aangepast aan de behoefte van de bewoner.

GGZ afdeling Uitzicht
Binnen woonzorgcentrum Uitzicht is er een beschermde woonvorm voor ouderen met chronisch psychiatrische aandoeningen. Als bewoner heeft u een eigen appartement in ons zorgcentrum waar u individuele begeleiding krijgt. Daarnaast bieden wij u zo nodig ondersteuning in de persoonlijke verzorging. U komt in aanmerking voor deze woonvorm als u geen therapie meer nodig heeft voor verder herstel. Het gebruik van medicatie is geen bezwaar. Ons uitgangspunt is dat wij u de hulp bieden die aansluit bij uw hulpvraag. Hierbij houden wij rekening met uw mogelijkheden en wensen en bieden de juiste zorg en hulp, zo licht mogelijk en niet meer dan nodig. Individuele gesprekken met een hulpverlener behoren te mogelijkheden. Wij kijken samen met u hoe u het beste kunt omgaan met de beperkingen die uw aandoening met zich meebrengt. U krijgt in Uitzicht een persoonlijk begeleider toegewezen op wie u terug kunt vallen. Er is een huiskamer waar u samen de andere cliënten een dagprogramma kunt volgen. Voor meer informatie of aanmelden neemt u contact op met de klantadviseur van de desbetreffende locatie.
In overleg is het ook mogelijk is om op een andere locatie met een GGZ Wlz indicatie te verblijven.

Hoe komt u eraan?
Door middel van een aanvraag op basis van een GGZ-indicatie bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wachtlijst
Het is vervelend als u moet wachten op een plaats in het woonzorgcentrum van uw keuze. Soms kan het echt niet anders en moeten wij werken met een wachtlijst. Bekijk hier onze wachtlijst.

Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel
Eben-Haëzer te Middelburg
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen