Pastorale zorg

Omschrijving
Pastorale zorg wordt in de eerste plaats verleend door de predikant en/of ouderling van het kerkverband waartoe u behoort. Aanvullend daarop zijn in onze woonzorgcentra pastoraal werkers in dienst. Hierbij is samenwerking tussen de predikant en/of ouderling van de kerkelijke gemeente en de pastoraal werker van Cedrah noodzakelijk. De pastorale zorg is gericht op alle bewoners van het woonzorgcentrum, los van de kerkelijke binding van de cliënt.

Voorbeelden hoe aan pastorale zorg inhoud wordt gegeven:
- Door dagelijks dagsluitingen aan te bieden in de woonzorgcentra
- Er vinden meditaties of een 'bijbeluurtje' plaats
- Door het bieden van begeleiding en ondersteuning aan cliënten bij levens- en geloofsvragen

Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel
Beth San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Hebron te Nieuwerkerk
Nebo te Zwijndrecht

Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen