Pastorale zorg

Het is voor de bewoner (en diens familie) een ingrijpende verandering om te komen wonen in één van onze woonzorgcentra. Het brengt allerlei veranderingen met zich mee. Veelal wordt de keuze voor een locatie van Cedrah ingegeven vanwege dezelfde vertrouwde identiteit die men ‘van huis uit’ gewend is.

Reformatorische woonleefgemeenschap
In het leven van alledag is ons handelen – voor zover dat in ons vermogen ligt – afgestemd op de normen en waarden vanuit Gods Woord. Cedrah wil vanuit haar missie en visie daarnaast ook concreet invulling geven aan de identiteit van de reformatorische leefgemeenschap. Onze medewerkers doen dit bijvoorbeeld door het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken, het samen bidden of het lezen uit de Bijbel. De pastorale begeleiding van een bewoner blijft in de eerste plaats de taak van de kerkelijke gemeente waar hij of zij lid van is. Het is van belang dat de bewoner of de familie de kerkenraad informeert over zorgen, ziekte, ziekenhuisopname of anderszins veranderende omstandigheden. Daarnaast biedt Cedrah pastorale zorg in diverse vormen.

Vormen van pastorale zorg
Onder pastorale zorg verstaan we het geheel van activiteiten waarbij Gods Woord centraal staat. Veel van deze activiteiten worden (mede) verzorgd door de pastoraal werker van Cedrah. De pastorale zorg voor bewoners is voor Cedrah heel belangrijk. Daarnaast is er aandacht voor toerusting voor medewerkers en vrijwilligers.

Bij pastorale zorg voor bewoners kunt u denken aan:
- Bijbellezen en gebed op verschillende momenten van de dag
- Zangmomenten
- Meditaties en preken via de intercom (zowel op zondag als doordeweeks)
- Weeksluitingen
- Bijbeluren specifiek voor Kleinschalige Woongroepen
- Centrale Bijbeluren
- Themamiddagen rond Bijbelse thema’s
- Bijeenkomsten rond de heilsfeiten en jaarwisseling.
- Incidentele gesprekken bij zorgen en geloofsvragen
- Meeleven bij verjaardagen en jubilea
- Herdenkingsbijeenkomsten met familieleden van overleden bewoners


Waar bieden we deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan de IJssel
Beth San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Hebron te Nieuwerkerk
Nebo te Zwijndrecht

Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen