Kleinschalig Wonen

Omschrijving
Kleinschalig wonen is een onderdeel van zorg met verblijf en is geschikt voor mensen met een zorgprofiel VV5 of hoger, met een 1e grondslag psychogeriatrie. De grootte van de woongroep varieert van 6-8 bewoners. Deze bewoners krijgen (verpleeghuis)zorg en begeleiding. Het doel van de woongroep is de levenskwaliteit van de individuele bewoner in een veilige omgeving te behouden. Kernwoorden hierbij zijn: thuisgevoel, belevingsgericht en warme zorg.

Op de woongroep heeft u een eigen woon- en slaapkamer. U beschikt over eigen sanitair of deelt dit met maximaal 1 medebewoner. Verschillende appartementen beschikken over een keukenblok. De keuken en de huiskamer worden gedeeld met de 8 bewoners van de woongroep. Vrijwel alle huishoudelijke werkzaamheden vinden plaats binnen de woongroep.

Hoe komt u eraan?
Door middel van een indicatie voor zorgprofiel VV5 of hoger met een eventuele BOPZ-status. De indicatie kan aangevraagd worden bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De BOPZ toetsing en status wordt altijd door het CIZ verzorgd.

Kosten
De kosten voor kleinschalig wonen worden grotendeels vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor meer informatie over de zorg die onder de Wlz valt, klik hier.
Daarnaast betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van het inkomen en een deel van het eigen vermogen. De eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. U kunt op www.hetcak.nl een voorbeeldberekening maken. U betaalt aan Cedrah de eventuele waskosten, telefoonkosten en verdere servicediensten.

Waar bieden wij deze dienst?
d’Amandelhof te Capelle aan den IJssel
Beth-San te Moerkapelle
Eben-Haëzer te Middelburg
Hebron te Nieuwerkerk
Nebo te Zwijndrecht
Rehoboth te Goes
Uitzicht te Vlaardingen

Om nieuw zorgpersoneel te werven, hebben wij een video gemaakt op de afdeling kleinschalig wonen in Beth-San. We hopen u hiermee een kleine impressie te kunnen geven van kleinschalig wonen! Klik hier voor de video.