Daárom wil Lenny, activiteitenbegeleider met een passie voor de ouderenzorg, werken op de GGZ-afdeling in Uitzicht:


Hart voor ouderen

‘Zorgen voor de oudere, kwetsbare medemens geeft mij veel energie en voldoening. Ik vind het fijn om te dienen en van betekenis te zijn. Wanneer ik aan het einde van mijn werkdag een glimlach op het gezicht van de bewoners zie, ben ik voldaan.’

Warme, christelijke identiteit

‘Werken in Uitzicht voelt vertrouwd en is als een warm bad. We voeren gesprekken over ons geloof, lezen samen uit de Bijbel en vieren christelijke feestdagen. Het is een veilige plek, zowel voor bewoners als voor collega’s. Onze kerkelijke achtergronden zijn divers, kerkmuren vallen hier weg. We delen een christelijke identiteit en daardoor dezelfde normen en waarden. De Bijbel is ons gezamenlijke fundament.’

Persoonsgerichte zorg

‘Ik probeer vooral een baken van rust te zijn en structuur te bieden aan de bewoners. Ik kijk naar wie wat nodig heeft en geef individuele aandacht. Hierbij let ik erop dat iedereen goed in zijn of haar vel zit.’

Lenny Gieseler (62) is werkzaam als activiteitenbegeleider op de GGZ-huiskamer (de Visbank) in woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen.

Daárom wil Angelique, verzorgende IG met een passie voor de ouderenzorg, werken in Uitzicht:

Uitdagend werk

‘In de zorg is geen dag hetzelfde. Op een pg-afdeling moet je de dag nemen zoals die komt. Als de pet scheef staat, moet je ‘m zelf proberen recht te zetten. Elke dienst kent weer andere verantwoordelijkheden. Dat maakt mijn werk in de zorg zo uitdagend!’

Fijne sfeer in het team

‘Je werkt met veel verschillende soorten collega’s, maar iedereen hoort er helemaal bij. Vanaf dag één weten collega’s mijn naam. Ik maak graag grappen en grollen om de sfeer gezellig te houden. De sfeer is huiselijk en ontspannen. Er heerst respect voor verschillende kerkelijke achtergronden. Collega’s zijn bovendien zelfsturend. Als iemand ziek is, lossen we het met elkaar op.’

Behoefte van de bewoners staat centraal

‘We kijken naar de behoefte van de bewoners en geven gerichte zorg. Zo zijn er altijd bewoners die vroeg in de ochtend geholpen willen worden, bijvoorbeeld vanwege medicatie of suikerziekte. Die helpen we dan eerst.’

Mooie locatie

‘Uitzicht is een prachtige (nieuwbouw)locatie en zit nog in de transitie van woonzorgcentrum naar verpleeghuis. Dat biedt genoeg uitdagingen!’

Angelique Hoffman werkt als verzorgende IG in woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen.

Daárom wil Rieneke, verzorgende IG met een passie voor de ouderenzorg, werken in de thuiszorg bij Uitzicht:

Kansen voor herintreders

‘In de jaren zeventig heb ik een verpleegkundige inservice opleiding gedaan. Tien jaar later stopte ik met werken na de geboorte van ons eerste kind. Na vijftien jaar heb ik het werken weer opgepakt en begon ik met deeltijd werken. Uiteindelijk ben ik, na onze verhuizing naar Schiedam, in 2018 met een nulurencontract begonnen in de thuiszorg bij Uitzicht. Toen was ik inmiddels 65 jaar. Er zijn volop mogelijkheden voor herintreders. Je kunt een dagdeel, ‘s morgens of ’s avonds werken. Iedereen is van harte welkom!’

Persoonsgerichte zorg

‘Ik vind het fijn om bij mensen in hun eigen thuisomgeving te komen en hen te helpen met wat ze zelf niet meer kunnen. Het contact met de cliënten is fijn; ze geven je vertrouwen. Het geeft me energie om zo bezig te zijn. Iedere morgen is weer anders. Elke dag moet je je ogen en oren gebruiken om in te schatten hoe cliënten zich voelen en hen mogelijk op hun gemak stellen.’

Werken in sterke teams

‘Het is fijn om in ons team te werken. We helpen elkaar altijd in geval van nood. Als een bewoner valt of er is een crisissituatie, lossen we dat samen op. Problemen bespreken we onderling of indien nodig met de teamleider.’

Respectvol

‘Ook de christelijke identiteit van Uitzicht is een pré. Daardoor kun je soms over geestelijke zaken of bijvoorbeeld de preek praten. Je begrijpt wat belangrijk is voor de cliënten en gaat daar respectvol mee om. Dat wordt ook gewaardeerd, merken we vaak. Zorgvragers willen we een luisterend oor bieden. Niet alleen wat hun lichamelijke toestand betreft, maar ook wat betreft de kerk en het christelijk geloof.’

Rieneke Schoonderwoerd-Tuit (69) werkt als verzorgende IG in de thuiszorg bij de serviceflat van Uitzicht in Vlaardingen.

Daárom wil Lennard als vrijwilliger aan de slag in Uitzicht:

Vrijwilligerswerk op maat

‘Al van jongs af aan ben ik bezig met orgelspelen. Mijn opa, helaas overleden, speelde orgel en registreerde bij Feike Asma. Toen ik tien jaar was, ging ik zelf experimenteren op het orgel. Dit lukte steeds beter. Ik kreeg van mijn oma een oud Johannus-orgel en mocht op orgelles. Toen ik hoorde dat Uitzicht organisten zocht, leek mij dit super. Eén keer in de drie weken speel ik nu tijdens het wekelijks zanguurtje op vrijdagavond. Dit wordt, naast dat ouderen de dienst bijwonen om te zingen, uitgezonden door het hele huis. Het is fijn om een uurtje psalmen en gezangen te spelen. En omdat de ouderen genieten, geniet ik er zelf ook van. Elke keer krijg ik weer reacties dat ze het super vonden! Ik hoop dit nog lang te blijven doen!’

Lennard van Gilst (24) werkt als vrijwilliger in woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen.

Ga ook bij ons aan de slag

Enthousiast?

Wil je ook bij ons aan de slag? Solliciteer dan nu!