In Bloesemhove en Zonnehove kan zorg geleverd worden op basis van:

  • De Zorgverzekeringswet (Zvw). U kunt dan denken aan thuiszorg op geplande tijden, overdag, ’s avonds of ’s nachts.
  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). U kunt dan denken aan huishoudelijke zorg of aan het bezoeken van de dagopvang.
  • De Wet Langdurige Zorg (Wlz). U kunt dan denken aan thuiszorg vanuit een modulair pakket thuis (MPT) of vanuit een volledig pakket thuis (VPT). In zo’n zorgprofiel zit verpleging, verzorging, dagopvang en huishoudelijke hulp. Bij een VPT hoort ook zorg voor of begeleiding bij maaltijden en drinken.

Krijgt u zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan wordt de thuiszorg vergoed vanuit de basisverzekering. In veel gevallen dient u wel het eigen risico te betalen en een eigen bijdrage. Soms biedt een zorgverzekeraar een aanvullende zorgverzekering die de eigen bijdrage voor thuiszorg vergoedt.

Krijgt u zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Dan wordt een eigen bijdrage berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de tarieven leest u hier.

 Krijgt u zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), (huishoudelijke zorg of dagopvang)? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Meer informatie over de tarieven leest u hier.

I.v.m. de lopende vergunningsaanvraag is het voor gebouw Zonnehove nog niet mogelijk om een opleverdatum te bepalen.

Voor Bloesemhove zal een twee-huren beleid worden toegepast, zodat woningen toegankelijk blijven ook voor mensen die afhankelijk zijn van de huurtoeslag. De samenstelling van de servicekosten zijn nog niet bekend.

De huurprijzen liggen in het hogere segment; dit betekent boven de huurtoeslaggrens. De samenstelling van de servicekosten zijn nog niet bekend.

Potentiële kopers ontvangen documentatie met alle informatie over de voor-verkoop. Indien hiervoor interesse is, verloopt de aanmelding via: [email protected].

Bloesemhove heeft standaard persoonsalamering, zodat bewoners bij noodgevallen de zorg kunnen oproepen. Voor Zonnehove zijn de voorzieningen wel aanwezig en op basis van een abonnement te gebruiken.

De totale wachtlijst voor beide gebouwen (Bloesemhove en Zonnehove) bestaat uit meer dan 200 geïnteresseerden.

Toewijzing vindt plaats op basis van wachtlijst en toewijzingsbeleid, welke bestaat uit diverse criteria waaronder: wachttijd, zorgvraag, huidige woonsituatie, urgentie, etc.

Ja, er kan zorg geleverd worden op basis van indicaties vanuit de Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Samen met de bewoner wordt onderzocht welke zorg nodig is en welke indicatie daar het beste bij past.

Voor het inschrijven op de wachtlijst gelden geen leeftijdsrestricties.