Vrienden van

Iedereen heeft vrienden nodig. Zo ook Cedrah. De overheid financiert de woonzorgcentra van Cedrah en de verzorging van de klanten. Maar wist u dat er geen geld beschikbaar is voor extra activiteiten en projecten die buiten de normale verzorging vallen? Om deze en andere extra zaken te kunnen realiseren, zijn er diverse vriendenstichtingen verbonden aan Cedrah.

Stichting Vrienden van Cedrah Zuid-Holland
Aan de Zuid-Hollandse locaties van Cedrah (d'Amandelhof, Beth-San, Nebo, Oorden Staete, Rehoboth en Uitzicht) is een vriendenstichting verbonden: Vrienden van Cedrah. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vriendenvancedrah.nl. Klik hier voor ons ANBI-bestand.

Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland
De kleinschalige woonvoorziening Hebron in Nieuwerkerk heeft een eigen vriendenstichting. De Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van kleinschalige woonvorm Hebron te Nieuwerkerk. In het bestuur hebben bestuursleden zitting namens één van de deelnemende kerken. De stichting ontvangt gelden uit voornamelijk uit sponsoring, collecten of giften van kerkelijke gemeenten en zangavonden. De Stichting Vrienden van Hebron heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beoogende Instelling); giften zijn dus aftrekbaar van de belasting. Tot slot ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

In 2020 zijn op kosten van de Stichting een tweetal knuffeldieren voor de bewoners aangeschaft. Op 15 december 2020 was het 10 jaar geleden dat 'Hebron' werd geopend. Ter ere van dit heugelijke feit is er een jubileumkrant verschenen waarin ook een bijdrage is opgenomen van de Vrienden van Hebron. De stichting heeft een financiële bijdrage geleverd om dit jubileumnummer mogelijk te maken.

Op 8 april 2021 is door het bestuur van de Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland, een nieuw beleidsplan ANBI 2021 vastgesteld. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn als volgt samen te vatten. Download hier het nieuwe beleidsplan.


Bestuurssamenstelling
C. de Bruine-Dorst (algemeen bestuurslid)
A. Koppert (algemeen bestuurslid)
F. Mallan (voorzitter)
J. Stouten-Brooshoofd (algemeen bestuurslid)
C. Otte (penningmeester)
J.T. Wesdorp (secretaris)

Financiële gegevens
RSIN/fiscaal nummer: 850644987
Financieel overzicht 2017: klik hier
Financieel overzicht 2018: klik hier
Financieel overzicht 2019: klik hier
Financieel overzicht 2020: klik hier
Rekeningnummer: NL70RABO0136296211

Contact
Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland
p/a Vierbannenstraat 6
4306 BH Nieuwerkerk