Vrienden van

Iedereen heeft vrienden nodig. Zo ook Cedrah. De overheid financiert de woonzorgcentra van Cedrah en de verzorging van de klanten. Maar wist u dat er geen geld beschikbaar is voor extra activiteiten en projecten die buiten de normale verzorging vallen? Om deze en andere extra zaken te kunnen realiseren, zijn er diverse vriendenstichtingen verbonden aan Cedrah.

Stichting Vrienden van Cedrah Zuid-Holland
Aan de Zuid-Hollandse locaties van Cedrah (d'Amandelhof, Beth-San, Nebo, Oorden Staete, Rehoboth en Uitzicht) is een vriendenstichting verbonden: Vrienden van Cedrah. Voor meer informatie kunt u kijken op www.vriendenvancedrah.nl.

Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland
De kleinschalige woonvoorziening Hebron in Nieuwerkerk heeft een eigen vriendenstichting. De Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van bewoners, medewerkers en vrijwilligers van kleinschalige woonvorm Hebron te Nieuwerkerk. In het bestuur hebben bestuursleden zitting namens één van de deelnemende kerken. De stichting ontvangt gelden uit voornamelijk uit sponsoring, collecten of giften van kerkelijke gemeenten en zangavonden. De Stichting Vrienden van Hebron heeft een ANBI verklaring (Algemeen Nut Beoogende Instelling); giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

In 2014 heeft de stichting twee grote uitgaven gedaan: de aanschaf van twee sta-op-stoelen en het bekostigen van de boottocht over de Oosterschelde voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. In 2016 heeft de realisering van een zogenaamde 'alzheimertuin' plaatsgevonden. 

Download hier het beleidsplan van de Stichting Vrienden van Hebron.

Bestuurssamenstelling
C. de Bruine-Dorst (algemeen bestuurslid)
A. Koppert (algemeen bestuurslid)
F. Mallan (voorzitter)
J. Stouten-Brooshoofd (algemeen bestuurslid)
C. Otte (penningmeester)
J.T. Wesdorp (secretaris)

Financiële gegevens
RSIN/fiscaal nummer: 850644987
Financieel overzicht 2017: klik hier
Financieel overzicht 2018: klik hier
Financieel overzicht 2019: klik hier
Rekeningnummer: NL70RABO0136296211

Contact
Stichting Vrienden van Hebron Schouwen-Duiveland
p/a Vierbannenstraat 6
4306 BH Nieuwerkerk