Kwaliteit

Kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening staat voor Cedrah voorop. Daarom letten wij erop dat belangrijke processen goed verlopen. Zo nodig sturen we bij.

ISO-certificaat
In augustus 2018 werd de ISO-audit afgerond met een positief resultaat: Cedrah voldoet aan de normen van de ISO en heeft het nieuwe certificaat ontvangen. Uit het behalen van het ISO-certificaat blijkt dat Cedrah kwalitatief goed werk levert. 

Klantsignaal
Tevreden klanten vinden wij heel belangrijk. Daarom bieden wij klanten van Cedrah de mogelijkheid een klantsignaal in te vullen. Elk signaal is welkom, van compliment tot klacht. Dit klantsignaal kunt u hier invullen.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Elke twee jaar worden cliënten van Cedrah om hun mening gevraagd tijdens de zorgplanevaluaties. De resultaten van 2017 vindt u hier. Tevens rapporteren wij over de beleving van identiteit. Lees hierover meer.

Privacybeleid
In dit beleid zijn de algemene bepalingen rondom privacy en gegevensverwerking van privacygevoelige informatie en de rechten en plichten van partijen opgenomen. 

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland.nl is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg.
Door uw ervaring met Cedrah te delen op ZorgkaartNederland.nl, laat u zien wat goed gaat in onze zorg en wat beter kan.

Kiesbeter.nl
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en de meting Verantwoorde Zorg worden elk jaar gepubliceerd op de landelijke site kiesBeter.nl.

Rapporten IGZ
In oktober 2015 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek aan locatie Eben-Haëzer in Middelburg. Naar aanleiding van dit bezoek zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd m.b.t. hygiëne en infectiepreventie binnen Cedrah. Het volledige rapport van de IGZ kunt u hier vinden: Rapport Inspectiebezoek Eben-Haëzer 22 oktober 2015 aangevuld met: herinspectie 13 mei 2016 - Eben-Haëzer.

Personeelssamenstelling
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, waarin onder andere wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg, vraagt van zorgorganisaties zoals Cedrah om de actuele personeelssamenstelling op de website te publiceren. De actuele personeelssamenstelling van Cedrah in 2018 vindt u hier.

Kwaliteitsjaarverslag
In het kwaliteitsjaarverslag van 2019 wordt verantwoording afgelegd over de manier waarop elke dag aan de cliënten van Cedrah zorg en diensten zijn verleend. Deze vorm van verantwoording is te herleiden naar het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in januari 2017 is gepubliceerd. In dat kader staan samen kwaliteit verbeteren en van elkaar leren centraal.