Identiteit

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. Onze motivatie ligt in het gebod van Jezus Christus om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor onze medemens.

De Heere Jezus houdt ons in de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan een spiegel voor door – tegenover een priester en een leviet die voorbij gaan – een Samaritaan te schetsen die heel veel offert: zijn waardigheid, zijn veiligheid, zijn gemak, zijn tijd en energie en zijn geld. De Samaritaan brengt naastenliefde in de praktijk door een vijand te helpen en hem te (laten) verzorgen.

Werken als een Barmhartige Samaritaan kan niemand in eigen kracht. Binnen Cedrah willen we voor onze klanten graag invulling geven aan barmhartigheid, ontferming en liefdevolle zorg.
We weten ons daarin afhankelijk van de hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we gezegend zijn te wonen en te werken in een omgeving waar Gods Woord open gaat en waar we zinvol werk kunnen doen.

Identiteitsprofiel
Cedrah wil haar identiteit verankeren doordat klanten, medewerkers en vrijwilligers de identiteit onderschrijven en gestalte geven in de praktijk. Samen geven zij vorm en inhoud aan het identiteitsprofiel van Cedrah. In het identiteitsprofiel beschrijven we de theorie en de praktijk:

  • De basis met daarin de missie, kernwaarden en visie van Cedrah
  • De praktijk met bijbehorende gedragscodes en consequenties voor beleid

Het officiële identiteitsprofiel kunt u hier downloaden.

Wat betekent de naam 'Cedrah'?

De naam Cedrah is ontleend aan het Hebreeuwse woord ceder.

De cederboom:

  • Is de boom die in de Bijbel het meest genoemd wordt, o.a. bij de bouw van de tempel.
  • Deze grote naaldboom staat symbool voor beschutting en bescherming. Deze beschutting en bescherming wil Cedrah nu en in de toekomst bieden aan onze ouderen.
  • Het hout van de ceder is zacht en duurzaam. Een bouwmateriaal dus, dat de huisvesting en bouwplannen van onze stichting weergeeft.
  • Het logo van Cedrah bestaat uit onze naam en een blauw, rood en groen driehoekje. Deze driehoekjes verwijzen naar de drie aandachtsgebieden van Cedrah: wonen, zorg en welzijn.
    De lijnen in de driehoeken zijn jaarringen, die een beeld zijn van de eindigheid van het leven.