Identiteit

Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze reformatorische identiteit. Onze motivatie ligt in het gebod van Jezus Christus om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor onze medemens.

De Heere Jezus houdt ons in de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan een spiegel voor door – tegenover een priester en een leviet die voorbij gaan – een Samaritaan te schetsen die heel veel offert: zijn waardigheid, zijn veiligheid, zijn gemak, zijn tijd en energie en zijn geld. De Samaritaan brengt naastenliefde in de praktijk door een vijand te helpen en hem te (laten) verzorgen. Binnen Cedrah willen we graag invulling geven aan barmhartigheid, ontferming en liefdevolle zorg. Daarbij houden we rekening met de wensen en mogelijkheden van onze klanten.

Werken als een Barmhartige Samaritaan kan niemand in eigen kracht. We weten ons afhankelijk van de hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we gezegend zijn in het feit dat we wonen en werken in een omgeving waar Gods Woord open gaat en waar we zinvol werk kunnen doen.

Identiteitsprofiel
Cedrah wil haar identiteit verankeren doordat klanten, medewerkers en vrijwilligers de identiteit onderschrijven en gestalte geven in de praktijk. Samen geven zij vorm en inhoud aan het identiteitsprofiel van Cedrah. In het identiteitsprofiel beschrijven we de theorie en de praktijk:

  • De basis met daarin de missie, kernwaarden en visie van Cedrah
  • De praktijk met bijbehorende gedragscodes en consequenties voor beleid

Het officiële identiteitsprofiel kunt u hier downloaden.