Cliëntenraad

Alle zorginstellingen die uit collectieve middelen worden gefinancierd, moeten een cliëntenraad hebben. De regels omtrent cliëntenraden staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Klik hier om meer over deze regeling te lezen.


Cedrah heeft per locatie een cliëntenraad. Deze cliëntenraden hebben diverse bevoegdheden gedelegeerd naar de centrale cliëntenraad.

Lokale cliëntenraden

De zes woonzorgcentra van Cedrah hebben elk een eigen cliëntenraad. In de raad hebben cliënten, familieleden van cliënten, patiëntenverenigingen en kerken zitting. De cliëntenraad bespreekt het beleid en de lokale ontwikkelingen met de desbetreffende locatiemanager/regiomanager.

Centrale cliëntenraad

Cedrah heeft een centrale cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de zes lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad onderhoudt contacten met de Raad van Bestuur van Cedrah en adviseert of geeft instemming over overkoepelende onderwerpen.

Advies of instemming vragen

Cedrah vraagt de cliëntenraad om advies of instemming voordat zij een besluit neemt over bijvoorbeeld samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten overlegt Cedrah met de cliëntenraad. Dat geldt in ieder geval voor voeding, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden en algemeen beleid voor veiligheid, gezondheidsaspecten en hygiëne.

Inspraak

Cedrah zorgt er voor dat directe inspraak mogelijk is voor onderwerpen die het dagelijkse leven van de cliënten raken. De vorm van directe inspraak kan variëren per onderwerp. Dit kan soms in de vorm van een dialoogtafel, een focusgesprek of met een enquête.

Advies geven of instemming verlenen

De cliëntenraad krijgt alle informatie die nodig is om advies of instemming te kunnen geven. Cedrah vraagt de advies- of instemmingsaanvragen op tijd aan, zodat het van invloed kan zijn op het besluit. De cliëntenraad kan daarnaast ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.


Cliëntenraad d'Amandelhof
De cliëntenraad van d'Amandelhof vergadert 1 keer per twee maanden. Vergaderdata en tijden zijn bekend bij het servicepunt. Direct na afloop van de vergadering kan een bezoek worden gebracht aan de cliëntenraad. U kunt uiteraard ook telefonisch of per e-mail contact opnemen.
Contact (secretaris): De heer mr. J.W. Weijers
E-mail: j.w.weijers@kliksafe.nl

Cliëntenraad Beth-San
De cliëntenraad van Beth-San vergadert gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar. De datum van de eerstvolgende vergadering is op te vragen bij het servicepunt van Beth-San. Eventueel kan zonder afspraak een bezoek gebracht worden aan de vergadering.
Contact (voorzitter): De heer D. Bac
E-mail: dico@bacorchids.com


Cliëntenraad Eben-Haëzer
De cliëntenraad van Eben-Haëzer vergadert 6 keer per jaar. De datum voor de eerstvolgende vergadering is bekend bij de receptie van Eben-Haëzer. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): Mevrouw W.A. Faasse
E-mail: wilmafaasse@kliksafe.nl
Telefoon: (0118) 67 66 00

Cliëntenraad Nebo
De cliëntenraad van Nebo vergadert 3 tot 4 keer per jaar. De datum voor de eerstvolgende vergadering is bekend bij het servicepunt van Nebo. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): De heer H. Zoeteman
E-mail: hzoeteman@outlook.com
Telefoon: (078) 681 84 89

Cliëntenraad Rehoboth Goes
De cliëntenraad van Rehoboth Goes vergadert 6 keer per jaar. De datum voor de eerstvolgende vergadering is bekend bij de receptie van Rehoboth. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): De heer K. Hendrikse
E-mail: khendrikse@hetnet.nl

Cliëntenraad Uitzicht
De cliëntenraad van Uitzicht vergadert 5 keer per jaar. De vergaderdata zijn bekend bij het servicepunt. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): De heer G. van der Voet
E-mail: cruitzicht@cedrah.nl 
Telefoon: 06 - 49 82 70 13