Cliëntenraad

Alle zorginstellingen die uit collectieve middelen worden gefinancierd, moeten een cliëntenraad hebben. De regels omtrent cliëntenraden staan in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Centrale clientenraad

Cedrah heeft een centrale cliëntenraad, waarin vertegenwoordigers zitten vanuit de zes lokale clientenraden. De centrale clientenraad onderhoudt contacten met de Raad van Bestuur van Cedrah en adviseert over overkoepelende onderwerpen.

Advies vragen
Cedrah vraagt de cliëntenraad om advies voordat zij een besluit neemt over bijvoorbeeld samenwerking met andere instellingen, verhuizing of verbouwing, en het vaststellen van de begroting. Ook over de te leveren zorg en diensten overlegt Cedrah met de cliëntenraad. Dat geldt in ieder geval voor voeding, veiligheid, gezondheidsaspecten, hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie- en ontspanningsmogelijkheden.

Advies geven
De cliëntenraad krijgt alle informatie die nodig is om advies te kunnen geven. Cedrah vraagt het advies op tijd aan, zodat het van invloed kan zijn op het besluit. De cliëntenraad mag daarnaast ook ongevraagd advies geven over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Lokale cliëntenraden
De zes woonzorgcentra van Cedrah hebben elk een eigen cliëntenraad. In de raad hebben klanten, familieleden van klanten, patiëntenverenigingen en kerken zitting. De cliëntenraad bespreekt het beleid en de lokale ontwikkelingen met de desbetreffende locatiemanager.

Cliëntenraad d'Amandelhof
De cliëntenraad van d'Amandelhof vergadert 1 keer per twee maanden. Vergaderdata en tijden zijn bekend bij het servicepunt. Direct na afloop van de vergadering kan een bezoek worden gebracht aan de cliëntenraad. U kunt uiteraard ook telefonisch of per e-mail contact opnemen.
Contact (secretaris): De heer mr. J.W. Weijers
E-mail: j.w.weijers@kliksafe.nl

Cliëntenraad Beth-San
De cliëntenraad van Beth-San vergadert gemiddeld 3 tot 4 keer per jaar. De datum van de eerstvolgende vergadering is op te vragen bij het servicepunt van Beth-San. Eventueel kan zonder afspraak een bezoek gebracht worden aan de vergadering.
Contact (voorzitter): De heer D. Bac
E-mail: dico@bacorchids.com


Cliëntenraad Eben-Haëzer
De cliëntenraad van Eben-Haëzer vergadert 6 keer per jaar. De datum voor de eerstvolgende vergadering is bekend bij de receptie van Eben-Haëzer. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): Mevrouw W.A. Faasse
E-mail: wilmafaasse@kliksafe.nl
Telefoon: (0118) 67 66 00

Cliëntenraad Nebo
De cliëntenraad van Nebo vergadert 3 tot 4 keer per jaar. De datum voor de eerstvolgende vergadering is bekend bij het servicepunt van Nebo. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): De heer H. Zoeteman
E-mail: hzoeteman@outlook.com
Telefoon: (078) 681 84 89

Cliëntenraad Rehoboth Goes
De cliëntenraad van Rehoboth Goes vergadert 6 keer per jaar. De datum voor de eerstvolgende vergadering is bekend bij de receptie van Rehoboth. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): De heer K. Hendrikse
E-mail: khendrikse@hetnet.nl

Cliëntenraad Uitzicht
De cliëntenraad van Uitzicht vergadert 5 keer per jaar. De vergaderdata zijn bekend bij het servicepunt. Voor vragen of een bezoek aan een vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris.
Contact (secretaris): Mevrouw C. Wijnhorst-Molendijk 
E-mail: cruitzicht@cedrah.nl 
Telefoon: (010) 434 39 63