ANBI

Cedrah (Stichting Zorgcentra Uitgaande v.d. Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde kerken in Zuid-Holland) is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst. Dit betekent dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van Cedrah voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Hierdoor is uw gift aan Cedrah fiscaal aftrekbaar.

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Onze bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid zijn opgenomen in ons jaarverslag. Dit jaarverslag is gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl. Hier vindt u ook een weergave van de uitgeoefende activiteiten in het betreffende verslagjaar en een financiële verantwoording. Voor het beloningsbeleid van personeel hanteren we de cao VVT.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van Cedrah is 805423230.

Steun ons door uw gift over te maken op rekeningnummer NL79 INGB 0654 9824 65.
Bij voorbaat zeggen wij u hartelijk dank!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.anbi.nl of www.belastingdienst.nl. Klik hier voor ons ANBI-document.