Convenant

Verschillende zorgaanbieders* in de regio Rijnmond, Stichting Stimular en het Milieuplatform Zorgsector tekenden dit convenant om meer te doen aan duurzame energie en om efficiënter om te gaan met grondstoffen, afval en water. Doel van de overeenkomst is om in de periode tot en met 2025 een reeks concrete milieuprestaties te realiseren. Het project wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten binnen het Rijnmondgebied. De uitvoering vindt plaats door DCMR.

Klimaatakkoord

Het huidige Klimaatakkoord op rijksniveau gaat uit van een CO2-reductie van 55% bij zorginstellingen in 2030. Met het convenant verduurzaming wil de zorgsector in de Rijnmond een voorbeeldrol vervullen op dit gebied. De provincie Zuid-Holland ondersteunt dit van harte. ‘Wij hebben met zijn allen een flinke klimaatopgave. ‘Mooi dat de zorginstellingen – ondanks corona – zich op deze manier inspannen om de klimaatcrisis te bestrijden. Een crisis die ook steeds meer effecten op onze gezondheid heeft’, aldus gedeputeerde Berend Potjer. Om dat te realiseren is de inzet van zowel bedrijven, bewoners, zorginstellingen als andere maatschappelijke organisaties nodig. Potjer maakte van de gelegenheid gebruik om andere zorgorganisaties op te roepen zich ook aan te sluiten. De green deal sluit aan bij de landelijke Green Deal Zorg 2.0 die wordt gesteund door onder andere het Ministerie van VWS, de brancheorganisaties in de zorg, verzekeraars en banken.

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed Zuid-Holland

Een aantal van de deelnemende zorgaanbieders komt tevens in aanmerking voor een ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed in Zuid-Holland. De provincie biedt dit programma aan voor kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren. Doordat er een kennisnetwerk is ontstaan om de ontvangers van een ontzorgingsprogramma te ondersteunen ontstond ook de kans om grotere zorgaanbieders mee te laten liften met de kleinere. Deze samenwerking heeft er toe geleid dat 13 zorginstellingen nu de afspraken uit het convenant hebben ondertekend. Een mooi succes van deze samenwerkende zorgaanbieders.

Lees hier meer informatie over de subsidieregeling en het ontzorgingsprogramma.

* Deelnemende zorginstellingen: Cedrah, Aafje, Argos Zorggroep, ASVZ, Careyn, De Vijverhof, GGZ Delfland, Laurens, Leger des Heils, Lelie Zorggroep, Pameijer, Yulius en Ikazia ziekenhuis.