Anders te werk gaan
Regiomanager Marianne de Vries opende de bijeenkomst. Er wordt in Amandelhof goed gezorgd voor de bewoners. Misschien soms wel té goed en nemen wij bewoners goedbedoeld dingen uit handen die zij zelf ook nog zouden kunnen. Wellicht kunnen de bewoners zelf ook nog een bijdrage leveren aan de dagelijkse gang van zaken, waardoor zij hun dag-invulling als zinvol blijven ervaren. Ook kunnen we er naar toe werken dat het netwerk van de bewoner een bijdrage levert aan die dag-invulling en de zorg.
Anders te werk gaan is ook noodzakelijk om voorbereid te zijn op de toekomst. De vergrijzing neemt toe en er worden grote tekorten verwacht wat betreft zorgpersoneel. Dat vraagt om anders denken, anders werken én goed zorgen voor jezelf als zorgverlener. Gedurende het jaar zullen we nadenken over hoe je als zorgverlener goed voor jezelf kunt blijven zorgen en vreugde en voldoening haalt uit je werkdag, zodat je niet uitgeput raakt.

Verrassende uitkomsten
Door middel van een kahootquiz konden de medewerkers op hun telefoon reageren op stellingen. Dat gaf soms verrassende uitkomsten! De meeste medewerkers vinden dat mantelzorgers veel actiever betrokken zouden moeten worden bij de dagelijkse gang van zaken. Bijna alle medewerkers zijn het eens met de stelling dat wij, als we teveel van bewoners overnemen, hun dag leeg en minder zinvol maken.
Goed voor jezelf zorgen blijft lastig: een heel aantal medewerkers kiest bij de stelling ‘eigenlijk verdien ik het wel om mezelf eens te verwennen, ik zorg zo vaak voor een ander’ voor oneens, voor een ander zorgen is mijn roeping. Meer medewerkers kiezen bij deze stelling voor eens, maar soms komt dat wel in de knel.

‘Misschien kan ik ook wat doen’
Jan van der Hammen, deskundige op het gebied van dementiezorg, gaf ons een inkijkje in het leven van de heer De Boer. Hij woont nog niet zo lang in een woonzorgcentrum. Hij vindt het fijn dat er voor hem wordt gezorgd, maar het is wel een hele overgang. ‘Ik heb bijvoorbeeld niet meer m’n vertrouwde zo-ma-di-wo-do-vr-za-doosje; m’n pillen moeten nu in een baxter.’
De heer De Boer vindt het vooral moeilijk dat hij niet meer het gevoel heeft dat hij nuttig is. ‘Dat had ik al een beetje toen ik met pensioen ging, maar toen had ik het koor nog. Daar deelde ik de muziek uit. Dat was fijn. Maar hier doen ze alles voor je. Ik hoef zelfs geen koffie te zetten. Ik had een Senseo meegenomen hierheen, maar die heb ik maar aan m’n dochter gegeven. Ze komen hier langs met koffie.’
Hij moet er aan wennen dat alles voor hem wordt gedaan. ‘De koffie wordt ingeschonken, de suiker wordt klaargezet, dat noemen ze service. Maar dat kan ik prima zelf. Ik zie soms dat de zusters heel druk zijn. Dan denk ik: misschien kan ik ook wat doen!’

Gevoel dat je van betekenis bent
Jan van der Hammen vertelde kort nog over zinvolle zorg en een betekenisvol leven. Welzijn van bewoners wordt voor een groot deel bepaald door het gevoel dat je erbij hoort en het gevoel dat je van betekenis bent. Zorgverleners zijn erg betrokken, maar als we in alle problemen, wensen en behoeften van bewoners voorzien, nemen we geen dingen van hen over, maar nemen we het hen af. Het is goed om te kijken naar de behoefte van de bewoner. Wat zou hij/zij zelf kunnen betekenen en wat wil het netwerk blijven doen. Misschien moeten we wel op een andere manier naar de zorg gaan kijken: Eerst kijken wat een cliënt zelf kan, daarna wat het netwerk kan betekenen, en ten slotte wat zij als zorgverleners kunnen doen.

Zorgkloof
Na deze inspirerende lezing gaf Erwin Korevaar, manager P&O, een presentatie over ‘Klaar voor de toekomst’. Er is sprake van een toenemende zorgvraag en een afnemende arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een zorgkloof, die tot 2040 steeds groter wordt. De verwachting is dat in Capelle/Krimpen het aantal cliënten dat WLZ-zorg ontvangt, tot 2040 gaat verdubbelen. Als Cedrah moeten we in deze ontwikkeling meebewegen. We blinken uit in loyaliteit en dienstbaarheid voor onze cliënten. Maar gaan we dat met minder medewerkers en een stijgende zorgvraag wel volhouden? Zijn we hier klaar voor, of moet het radicaal anders? Hoe zorgen medewerkers voor zichzelf in deze ontwikkelingen?

Stof tot nadenken
De medewerkers konden via de chat ideeën opperen hoe we verder kunnen met het jaarthema. Hoe kunnen de medewerkers zorgen voor een zinvolle dag-invulling voor bewoners? Er werden allerlei ideeën genoemd: ‘Probeer meer te denken vanuit de bewoner, niet vanuit jezelf’. ‘Inventariseer bij de intake al welke taken bewoners zelf zouden willen doen’. ‘Bevorderen van onderling contact tussen bewoners’.
Wat zijn ideeën van medewerkers over hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen? Onder andere werden genoemd ‘Nee durven zeggen tegen open diensten, hoe moeilijk dat ook is’ en ‘Tijd nemen voor een bewoner’.
We kijken terug op een mooie, leerzame avond. Genoeg om over na te denken!