In zijn functie draagt Robert bij aan kwaliteitsverbeteringen in de zorg en ziet hij erop toe dat de kwaliteit op het gewenste niveau blijft. ‘De ouderenzorg heeft mijn affiniteit door het langere contact met zorgvragers. Als je hen goed leert kennen, kun je ze de juiste passende zorg geven’, vindt Robert.

Passende zorg

Het toekomstbeeld voorspelt dat het aantal ouderen groeit en ouderen tegelijkertijd gemiddeld ouder worden. De dubbele vergrijzing zorgt ervoor dat, door de stijgende zorgvraag, de druk op de zorg steeds groter wordt. Om de zorg toekomstbestendig te houden, is het belangrijk dat we op een andere manier naar langdurige zorg gaan kijken. Robert wijst op een gezamenlijke verantwoordelijkheid: ‘We moeten dit met elkaar doen. Met de zorgvrager, het netwerk van de zorgvrager én de zorgprofessional. De zorgprofessional zal meer moeten kijken wat het netwerk nog kan blijven doen en de zorgprofessional vult vanuit een meer coördinerende en faciliterende rol aan. Zorginnovatie speelt hierbij een belangrijke rol. Hiernaast zal de focus vooral liggen op zoveel mogelijk thuiszorg, tenzij het niet meer gaat.’

Draag bij aan de zorg

Robert spreekt de wens uit om met elkaar ook in de toekomst de meest passende en identiteitsgebonden zorg te kunnen blijven geven. Hij doet hierbij een beroep op de achterban: ‘Sluit aan bij mooie initiatieven als vrijwilligerswerk. Doe mee en draag bij aan zorgend Nederland!