Dinsdag 23 mei was er een vrijwilligersbijeenkomst in Eben-Haëzer.

Het was een gezellige en zinvolle bijeenkomst.

Regiomanager Anja Barth opende de avond met een woord van welkom en stelde zichzelf voor aan de vrijwilligers. Na het lezen uit de Bijbel werd er samen gezongen. Na het gebed werd genoten van een heerlijk warm buffet.

Na de maaltijd was er d.m.v. een PowerPoint en balspel uitleg over ‘Huize Welzijn’.

Wat betekent welzijn? En hoe kunnen we onze bewoners welzijn laten ervaren als zij al zoveel hebben moeten inleveren?

Op de uitnodiging voor deze avond stond een opdracht:

  1. Wilt u thuis eens nadenken over dat wat voor u erg belangrijk is? Iets waar u blij van wordt of waar u welzijn bij/uit ervaart? Denk aan uw hobby, werk of gewoon iets waar u enorm van kan genieten. 
  2. Neem een voorwerp mee wat met uw welzijn te maken heeft. Lukt het niet een voorwerp mee te nemen, schrijf dan iets op en neem het briefje mee.

Er is in groepjes hierover nagedacht: wat vinden wij belangrijk en hoe vertalen we dit naar onze bewoners?

Een vrijwilliger vatte het mooi samen: “Als de bewoner weer glimlacht als ik naar huis ga, ben ik tevreden”.

Aandacht voor elkaar en onze naasten in zijn/haar waarde laten zijn sleutelwoorden wat betreft het welzijn van onze bewoners.

Teamleider diensten Martin van den Berge besloot de avond met een dankwoord en gebed.

Dankbaar wordt terug gekeken op een avond waarin genoten is van de ontmoeting met elkaar, het lekkere eten en de goede gesprekken!