Nieuwe naam

De naam Oester Staete is verbonden aan de eeuwenoude historie van het vissersdorp Yerseke. Zoals de oester een veilig omhulsel vormt en bescherming biedt aan het leven, biedt locatie Oester Staete bescherming aan haar vaak kwetsbare bewoners. De oester, waarbinnen parels kunnen groeien, verwijst ook naar de identiteit van Cedrah en Siloah, in het bijzonder de Parel van grote waarde. Bestuurder Teunis Stoop van Cedrah is verheugd, “want met deze naam geven we een duidelijke uiting hoe we verbonden zijn met Yerseke en onze identiteit”.

Nieuw woon-en zorgcomplex voor ouderen en gehandicapten

Op de kruising van de Molenlaan en Damstraat in Yerseke maakt het voormalig zorgcentrum Vredelust plaats voor een volledig nieuw woon- en zorgcomplex. Ouderen en gehandicapten met een reformatorische identiteit en een zorg -en ondersteuningsvraag kunnen hier terecht. Voor ouderen komen er 31 duurzame, zelfstandige zorgwoningen met zowel mogelijkheden voor huur als koop. Daarnaast komt er voor hen een algemene ruimte voor dagactiviteiten, samenkomst en zorg. De zorg- en dienstverlening voor de bewoners wordt geleverd door RST, de reformatorische thuiszorgorganisatie waar Cedrah mee samenwerkt. Hiernaast worden er 19 zorgstudio’s gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit betreft 24-uurszorg en wordt geleverd door zorgorganisatie Siloah.

Geïnteresseerden worden via nieuwsbrieven, informatieavonden en de nieuwe website (oesterstaete.nl) op de hoogte gehouden.