Beleeftuin Buitengewoon

De Beleeftuin vormt een afgeschermde veilige omgeving waar elementen aanwezig zijn die specifiek gericht zijn op het prikkelen van de zintuigen. Een duidelijke en overzichtelijke vormgeving geeft rust. Door het gebruiken van de juiste beplanting en materiaal worden in dit deel van de tuin alle zintuigen geprikkeld.

Etagetuinkamers

De etagetuinkamers zijn zoveel mogelijk als beschutte patio vormgegeven en bevatten groene elementen. Om het doel van de etagetuinkamers (belevingsgericht en beweging bevorderend) optimaal te realiseren is een bewegingsplan opgesteld. De etagetuinkamers bevatten zintuigprikkelende elementen (geur, kleur en geluid).

Met dank aan

We zijn erg dankbaar voor de vele fondsen en stichtingen die dit mede mogelijk hebben gemaakt. We noemen hier de fondsen: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Vaillant fonds, De Groot fonds, Stichting Aelwijn Florisz, Stichting Het Heilige Geest Huis, Physico en een aantal anonieme gevers. Hieronder ziet u de logo’s gepresenteerd.