Belevingsvolle inrichting als ondersteuning bij kwaliteit van leven

Belevingsvolle inrichting prikkelt de zintuigen en draagt bij aan de vitaliteit en de kwaliteit van leven van onze bewoners. Onnodige stress en verveling wordt voorkomen en het ondersteunt bewoners in hun welbevinden. Om deze doelen te realiseren zijn verschillende producten en materialen aangeschaft:

  • Herinneringskastjes
  • Bewegwijzering met gebruik van herkenbare historische foto’s
  • Fietslabyrint: systeem waarmee je interactieve fietstochten kunt maken
  • TheraTrainers: bewegingstrainers voor training met en zonder trapondersteuning
  • Sport- en spelmateriaal
  • BrainTrainer: een systeem dat ouderen met beginnende dementie helpt het denkvermogen te stimuleren en het geheugen te trainen
  • Omroepinstallatie: mensen kunnen hierdoor in de gezamenlijke huiskamer of thuis meeluisteren naar bijvoorbeeld een kerk- of zangdienst

Met dank aan

We zijn erg dankbaar voor de vele kerken, fondsen, stichtingen, bedrijven en de stichting Vrienden van Cedrah die dit mede mogelijk hebben gemaakt. We noemen hier de fondsen: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Vaillant fonds, De Groot fonds, Stichting Aelwijn Florisz, Stichting Het Heilige Geest Huis, Physico, Stichting ’t Hofje van Gerrit de Koker en een aantal anonieme gevers. Hieronder ziet u de logo’s gepresenteerd.