De Rotterdamse ouderenzorgorganisaties die samenwerken in brancheorganisatie ConForte, zijn het erover eens: als we niets doen dan zal de zorg vastlopen. We zijn van mening dat we nu moeten nadenken over de zorg van morgen, zodat deze passend, betaalbaar en bereikbaar is en blijft!

Deze grote uitdagingen in de langdurige zorg zijn een probleem van de hele samenleving. Ook de gewone burger zal zorgtaken op zich moeten nemen. Samen zorgen voor oma, de buurvrouw of die vrouw die altijd naast je in de kerk zit.

De zorgkloof

Hendrik Jan van den Berg, één van de bestuurders binnen Conforte en in het dagelijks leven bestuursvoorzitter van Lelie zorggroep stelt: ‘De krapper wordende arbeidsmarkt in combinatie met de vergrijzing en beschikbare huisvestingscapaciteit, om de extra groei op te vangen onder dezelfde omstandigheden, zorgt voor een disbalans tussen vraag en aanbod. Dat noemen we ook wel de zorgkloof. Dit maakt dat de vraag rijst hoe de zorg – ook in de toekomst – toegankelijk, betaalbaar en tegelijkertijd kwalitatief op niveau gehouden kan worden.’

Conforte

ConForte is de brancheorganisatie van Rotterdamse zorgondernemers, waaronder Cedrah, Fundis, Laurens, Aafje, Lelie zorggroep, De Zellingen, De Vijverhof, Sonneburgh, Humanitas en Argos Zorggroep, Leger des Heils en Mob. De organisatie is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg in Rotterdam en bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor een krachtig netwerk.

Bekijk hier de videoserie die RTV Rijnmond maakte over de zorg voor morgen.