Vruchten van de Cedrah-boom als leidraad

De Vruchten van de Cedrah-boom dienden als uitgangspunt voor de beoordeling. Mooi is de score van een 4 op een schaal van 5 als resultaat hoe Cedrah de Vruchten van de Cedrah-boom waarmaakt. Indrukwekkend vonden de auditoren de zorgvuldige afweging die wordt gemaakt met betrekking tot het vaccineren tegen COVID-19. Zij gaven aan: ‘Er wordt zorgvuldig informatie gegeven en respect getoond voor de individuele afwegingen van cliënten tussen hun veiligheid en hun godsdienstige overtuiging. Oplossingen worden in overleg gezocht en de discussie met verpleegkundigen over vaccinatie wordt zorgvuldig gevoerd.’ Verder roemden de auditoren de warme, betrokken en liefdevolle zorg, maar ook de saamhorigheid, de professionaliteit en het dienend leiderschap.

Cultuurverandering

‘Er heeft een cultuurverandering plaatsgevonden bij Cedrah en jullie benoemen dat helemaal niet, jullie doen of dat gewoon is’. Dit was eveneens een opvallende conclusie van de auditoren. Enkele jaren geleden heeft het managementteam nagedacht over de toekomst van Cedrah. Sterke teams moesten professionele vrijheid krijgen en zorgmedewerkers staan dicht bij de cliënten en kennen de wensen van de cliënt. De professionals geven richting aan de zorg en het management ondersteunt hen daarbij. Dit was de droom over de gewenste cultuur van Cedrah: een cultuur gebaseerd op dialoog en vertrouwen. En nu, anno 2021, constateren externe deskundigen dat deze cultuur bij Cedrah aanwezig is. En het bijzondere hieraan vonden ze dat er binnen Cedrah heel bescheiden mee om wordt gegaan!

Verbeterpunt

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Zo adviseren de auditoren om de zogenaamde Leidraad Veilige Zorgrelatie meer bekendheid te geven in de organisatie. Een goed punt om de komende tijd mee aan de slag te gaan!

Dankbaar

We zijn blij met dit mooie resultaat! Dankbaarheid is er voor de inzet van alle medewerkers en de samenwerking binnen de organisatie, maar vooral ook dankbaarheid aan de Heere God die ons dit alles geeft. Het is fijn om ons ook op deze manier te mogen inzetten voor onze cliënten die aan onze zorg zijn toevertrouwd.