In het boekje worden Bijbelse overdenkingen aangereikt ter bezinning en bemoediging bij het ouder worden. De aanbieding van het boekje is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Cedrah. Tijdens de lancering sprak bestuurder Teunis Stoop de pastoraal werker toe en refereerde hij naar Hooglied 2, waarin Christus Zijn bruid ‘Mijn duive’ noemt. Stoop wenste de ouderen toe dat zij mogen schuilen bij Hem, net zoals een duif in oosterse landen bij gevaar schuilt in een rotskloof. Vervolgens reikte hij Lobbezoo symbolisch het eerste boek aan én mocht Lobbezoo het boek aan twee bewoners van Amandelhof, meneer Hagendijk en mevrouw Verhoeve, overhandigen.

We wensen onze bewoners en cliënten toe dat zij de dragende en reddende Handen van de HEERE in hun leven mogen ervaren (waarvan Jesaja 46: 3 en 4 spreekt), te midden van alle zegeningen en zorgen die er kunnen zijn.