In het boekje worden Bijbelse overdenkingen aangereikt ter bezinning en bemoediging bij het ouder worden. De aanbieding van het boekje is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Cedrah. We wensen onze bewoners en cliënten toe dat zij de dragende en reddende Handen van de HEERE in hun leven mogen ervaren (waarvan Jesaja 46: 3 en 4 spreekt), te midden van alle zegeningen en zorgen die er kunnen zijn.