Op donderdag 31 maart 2022 tekenden Jaap Melis, apotheker van Apotheek Heerkens en Teunis Stoop, bestuurder van Cedrah het samenwerkingscontract tussen de beide organisaties.
Apotheek Heerkens verzorgt de medicatieverstrekking voor de Cedrah locaties Amandelhof, Beth-San en Uitzicht. De keten van voorschrijven van medicatie tot het toedienen van medicatie is een complex geheel. Om de veiligheid van de cliënt te borgen moeten allen die in de medicatieketen een rol spelen – de voorschrijvend arts, de apotheker en de toedienende zorgprofessional – op de hoogte zijn van de meest actuele gegevens. Cedrah en Apotheek Heerkens hebben een zogenaamde ‘closed loop’ weten te realiseren, van iedere verandering in de medicatie zijn alle betrokkenen direct op de hoogte. Naast medicatieveiligheid is duurzaam gebruik van medicijnen voor beide organisatie een belangrijk thema. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt de goede samenwerking bevestigd.