Nieuwsbrief nieuwbouw Uitzicht november 2020

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de actuele planning en een overzicht van werkzaamheden die binnen het nieuwbouwproject plaatsvinden.

Voortgang || Planning & Werkzaamheden
In de afgelopen periode is de aannemer volop bezig geweest met het storten van de betonnen vloeren en wanden. Dit is een proces wat al voor de bouwvak in gang is gezet en volgens een strakke dagelijkse planning wordt uitgevoerd. Inmiddels is de bovenste verdieping, inclusief het dak gerealiseerd. Letterlijk is het hoogste punt bereikt; deze mijlpaal hebben we samen met de mensen van de bouw en uit de zorg gevierd met snacks en patat. Ook de voorzitter van de cliëntenraad, dhr. Kruidenier, was hierbij aanwezig. Hij sloot aan bij een kleine delegatie die een rondleiding kreeg door het nieuwe pand, om met eigen ogen de voortgang waar te nemen.

Na de bouwvak is ook de metselaar gestart en hiervan wordt het resultaat ook steeds meer zichtbaar. Nadat de metselaar klaar is zal ook de steiger weer gaan zakken en worden de kozijnen geplaatst.

Half september is er een start gemaakt met de afbouw (deels) op de begane grond. Vervolgens zal dit plaatsvinden op de verdiepingen. De gangwanden zijn geplaatst, de installaties worden verder aangebracht, de afwerkvloer wordt binnenkort aangebracht en de binnenwanden van de appartementen worden daarna aangebracht. Dit proces is nu nog afhankelijk van het weer, omdat het gebouw nog niet wind- en waterdicht is. Als dat wel het geval is worden de appartementen en algemene ruimten verder afgewerkt.

Omdat op dit moment de bouw zich in een fase bevindt dat zowel de ruwbouw als de afbouw plaatsvinden geeft dit veel drukte en bedrijvigheid op de bouwplaats. De afgelopen weken is het asbestonderzoek van het bestaande gebouw en het onderzoek naar de flora en fauna afgerond. Deze onderzoeken zijn noodzakelijk en worden opgenomen in het sloopplan van het huidige gebouw. Hierin zijn de veiligheid van bewoners, personeel en bezoekers van groot belang. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan de voorzieningen voor de tijdelijke situatie (o.a. ingang) voor het moment dat de nieuwbouw in gebruik is en de oudbouw wordt gesloopt. Kortom, ook de voorbereidingen voor fase 2 zijn in volle gang.

Update werkgroep buitenruimte
Vanuit de werkgroep buitenruimte kan worden gemeld dat 3 organisaties, die gespecialiseerd zijn in landschapsarchitectuur, een presentatie hebben gegeven over de toekomstige buitenruimte. Door de werkgroep buitenruimte en medewerkers van de afdeling Wonen en Vastgoed is een beoordeling gegeven over de 3 bureaus. Hieruit is het Buro Ruimte en Groen naar voren gekomen met de beste beoordelingen. Op korte termijn vindt er een eerste overleg plaats met Buro Ruimte en Groen om de buitenruimte nader in te vullen.