Bij Cedrah wordt hard gewerkt aan het nieuwbouwproject Uitzicht. Graag informeren we u over de actuele planning en geven we u weer een overzicht van de werkzaamheden die binnen het nieuwbouwproject plaatsvinden. Leest u mee?

Oplevering verbindingsgang en brasserie
Op 16 mei heeft de oplevering van bouwfase 2 plaatsgevonden. In deze bouwfase zijn de verbindingsgang tussen het zorggebouw en woongebouw en de brasserie gebouwd. Er staan nog enkele naleveringen gepland, maar deze staan het in gebruik nemen van de verbindingsgang en brasserie niet in de weg. Op 16 mei is ook de nieuwe hoofdingang voor zowel het zorggebouw als het woongebouw in gebruik genomen. Daarbij is het Servicepunt verplaatst naar de definitieve positie. Op 18 mei wordt de keuken in de brasserie in gebruik genomen. Het nieuwe winkeltje in het zorggebouw is in gebruik genomen. De openingstijden hiervan zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:30-11:30 uur.

Aanleg buitenruimte
Het hoveniersbedrijf Verheij integrale groenzorg is gestart met de aanleg van de buitenruimte. Bij het Servicepunt zijn drie banners geplaatst met afbeeldingen en plattegronden. Deze geven een impressie van het beoogde eindresultaat van de buitenruimte. De komende acht weken wordt er volop aan de buitenruimte gewerkt in verschillende fasen. Op sommige momenten zullen deze werkzaamheden voor enige overlast zorgen, zoals bij het bestraten van de parkeerplaatsen en de hoofdentree. Tijdens deze werkzaamheden wordt er gezorgd voor tijdelijke voorzieningen. Het hoveniersbedrijf streeft ernaar om de overlast tot een minimum te beperken.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Neem contact op met afdeling Wonen & Vastgoed via 088 – 587 00 55 voor vragen over de Serviceflat. Vragen over het zorggebouw kunt u stellen aan regiomanager Marianne de Vries via 088 – 587 00 60. Of kijk op www.nieuwbouwuitzicht.nl