Afronding sloop en start heiwerk
In december is de sloop van het oude zorggebouw afgerond. Na het opruimen van het puin en het graven van de bouwput zijn in de week vóór Kerst de heipalen geslagen voor de bouw van de verbindingsgang en brasserie met ontmoetingsruimte. De heiwerkzaamheden verliepen voorspoedig en zijn inmiddels afgerond.

Vervolg bouw
Inmiddels is het bouwbedrijf gestart met het maken van de fundering en vindt het vervolg van de bouw plaats. De planning geeft aan dat de oplevering van de nieuwe laagbouw in april 2022 plaatsvindt. In deze laagbouw bevinden zich de verbindingsgang tussen het zorggebouw en de Serviceflat en de brasserie met ontmoetingsruimte. Na de oplevering door de aannemer moeten wij zelf als opdrachtgever nog onderdelen en inrichting aanbrengen in de keuken, brasserie en overige ruimten. In verschillende werkgroepen wordt nagedacht over de inrichting, brasserie en buitenruimte. Na aanleg van de nieuwe tuin is het gehele nieuwbouwproject bij Uitzicht afgerond.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Neem contact op met afdeling Wonen & Vastgoed via 088 – 587 00 55 voor vragen over de Serviceflat. Vragen over het zorggebouw kunt u stellen aan regiomanager Marianne de Vries via
088 – 587 00 60. Of kijk op www.nieuwbouwuitzicht.nl.