Bij Cedrah wordt hard gewerkt aan het nieuwbouwproject Uitzicht. Inmiddels naderen we de oplevering van fase 2. Graag informeren we u over de actuele planning en geven we u weer een overzicht van de werkzaamheden die binnen het nieuwbouwproject plaatsvinden. Leest u mee?

Voortgang || Planning & werkzaamheden
Op 29 april 2022 D.V. hoopt aannemer Slokker fase 2 op te leveren, waarna in de eerste weken van mei de keuken, het winkeltje en het servicepunt ingericht zullen worden. Na ingebruikname zal de tijdelijke entree komen te vervallen. Om de nieuwe entree goed bereikbaar te maken gaat Verheij Integrale groenzorg halverwege de maand april voorzieningen treffen in het terrein. Vanaf maandag 16 mei heten we u dan ook hartelijk welkom via deze nieuwe entree.

Opdracht inrichting buitenruimte
Nu einde fase 2 van de nieuwbouw nadert is het een goed moment om u te informeren over de inrichting van de buitenruimte. In het afgelopen jaar heeft de Werkgroep Buitenruimte in samenwerking met het Buro Ruimte & Groen een ontwerp uitgewerkt voor de buitenruimte. Inmiddels heeft de aanbesteding van dit tuinplan plaatsgevonden, waarbij Verheij Integrale groenzorg als beste inschrijver uit de bus is gekomen. Inmiddels is opdracht verstrekt aan deze hovenier voor de aanleg van de nieuwe buitenruimte. De inrichting van de buitenruimte wordt gefaseerd uitgevoerd, zoals in het onderstaande schema staat weergegeven.