Sinds kort krijgen nieuwe bewoners van Uitzicht verhuiskaartjes om te versturen en uit te delen aan de mensen in hun netwerk. De bedoeling hiervan is om het netwerk van de bewoner zo veel mogelijk te blijven betrekken bij de zorg aan de bewoner.

De familieleden en andere mantelzorgers worden hiermee uitgenodigd om activiteiten die zij met of voor de bewoner ondernamen vóór de verhuizing naar Uitzicht, voort te blijven zetten. Met als gevolg dat de zorg voor de bewoner zo goed mogelijk wordt ingericht!