Nu de heiwerkzaamheden zijn afgerond kan gestart worden met het maken van de funderingsbalken.