In het nieuwe plan maakt de Amandelhof onderdeel uit van het Amandelpark. Een plek waar wonen, zorg, ontmoeting en natuur vloeiend in elkaar overgaan. Het wordt een ensemble van drie gebouwen, zichtbaar familie van elkaar, met een subtiele fysieke verbondenheid en het doorlopende groene landschap maakt de connectie van de Amandelhof met de omgeving. Het nieuwe woonzorgcentrum bestaat uit verschillende woonvormen met zorg, in drie verschillende bouwblokken. Naast het zorggebouw vormen ook sociale huur, dure huur en koopappartementen onderdeel van het plan. Over het derde gebouw met huur- en koopappartementen in de vrije sector is Cedrah nog in gesprek.

De Vries en Verburg Bouw uit Stolwijk gaat het nieuwe woonzorgcentrum realiseren. Op 10 september 2018 tekenden Cedrah en de ontwikkelende aannemer de overeenkomst. In het voorjaar van 2019 wordt gestart wordt met de werkzaamheden. De verwachting is dat het gehele proces van slopen en opnieuw bouwen ongeveer twee jaar zal gaan duren.

Een plek waar wonen, zorg, ontmoeting en natuur vloeiend in elkaar overgaan.