Maandag 2 december jl. was een heugelijke dag: de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van woonzorgcentrum Amandelhof in Capelle aan den IJssel is onherroepelijk. In dezelfde week is gestart met de heiwerkzaamheden voor de bouw van het nieuwe zorggebouw.

Een mijlpaal

Achter de schermen is de afgelopen jaren veel voorbereidend werk verricht. Nu de bouw daadwerkelijk gaat beginnen was dat voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en leden van de cliëntenraad reden voor een klein feestje. Locatiemanager Marianne de Vries refereerde aan het koningslied, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem Alexander. Over de zin ‘De dag die je wist dat zou komen’ ontstond destijds enige ophef onder taalkundigen. ‘Maar,’ benadrukt zij, ‘2 december is voor ons een dag die je wist dat zou komen! Er zijn tegenslagen geweest, maar nu beleven we met elkaar deze mijlpaal. Daar zijn we dankbaar voor!’
Hans de Deugd, voorzitter van de lokale cliëntenraad, noemt de start van de nieuwbouw een kruispunt in de geschiedenis van de Amandelhof. ‘In de afgelopen 45 jaar is er veel gebeurd. Wat is het een zegen om de Amandelhof te hebben en te houden op deze plek.’

 

117 heipalen

Inmiddels is, naast het huidige gebouw, gestart met de heiwerkzaamheden. In twee weken tijd worden 117 heipalen geslagen. Na de jaarwisseling wordt gestart met het maken van de bekisting en het vlechten van het betonstaal. Vervolgens kan het beton gestort worden ten hoeve van de fundering. Een stevige basis voor het nieuwe woonzorgcentrum dat zal bestaan uit drie gebouwen die aan elkaar verbonden zijn. Verdeeld over deze gebouwen komen 44 zorgstudio’s, 35 sociale huurappartementen en 45-50 luxe huur- en koopappartementen. Marianne de Vries: ‘We hopen op een voorspoedige bouw en kijken er naar uit in 2021 te verhuizen naar ons nieuwe onderkomen.’

‘We hopen op een voorspoedige bouw en kijken er naar uit in 2021 te verhuizen naar ons nieuwe onderkomen.’