Dankbaar

In Nederland zijn er maar liefst vijf miljoen mantelzorgers actief. Cedrah waardeert de inzet van mantelzorgers enorm. De vele bezoekjes, samen naar de dokter, samen wandelen of hulp bij huishoudelijke klusjes; het is allemaal van onschatbare waarde voor de cliënten van Cedrah. Corine Honkoop, coördinator informele zorg van Beth-San geeft aan: ‘Hoe fijn is het om ook in het woonzorgcentrum je vertrouwde mensen om je heen te hebben die voor je zorgen? Dit hoeven niet altijd betrokken kinderen te zijn, maar kan ook de buurvrouw zijn die één keer per week even op bezoek komt.’

Trends

Het toekomstbeeld voorspelt dat er straks meer zorgvragers dan zorgverleners zijn. Ouderen zullen dan nog meer op een solide netwerk moeten kunnen bouwen. Dit onderstreept het belang van mantelzorg des te meer. Bij Cedrah wordt veel geïnvesteerd in een goede samenwerking met mantelzorgers. Mantelzorgers moeten kunnen rekenen op steun en worden gezien als gelijkwaardige partners. Zo worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn er halfjaarlijkse evaluatiegesprekken tussen de mantelzorger en eerst verantwoordelijk verzorgende en/of coördinator informele zorg. Corine geeft als tip: ‘Maak goede afspraken over wat wel en niet mogelijk is en stel duidelijke grenzen. En doe vooral dat wat je energie geeft!’