Er waren veel bewoners aanwezig. Iedereen was blij dat het weer mogelijk was na verschillende jaren dat het niet door kon gaan. Ds. M. Karens verzorgde een meditatie over Mattheus 1:21: ‘En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden’. De dominee legde deze tekst uit, dat de engel des Heeren aan Jozef verscheen in een droom en uitlegde wat er zou gaan gebeuren.

Bewoners en collega’s genoten van de heerlijke maaltijd die het keukenpersoneel had bereid. Daarnaast werd genoten van de mooie muziek die gespeeld werd op piano en orgel. Na verschillende liederen en psalmen werd de maaltijd afgesloten met het zingen van Ere zij God. Bewoners en personeel hebben deze kerstbijeenkomst als zeer waardevol ervaren.