Op 20 december jl. stonden we met ongeveer 250 aanwezigen (bewoners, vrijwilligers en medewerkers) stil bij het grote wonder van Christus komst naar deze aarde tijdens de kerstavond. Het was fijn dat dit weer zingend, luisterend en vooral ook gezamenlijk mogelijk was. Gerrit de Vos (pastoraalmedewerker van de Ger.Gem. Moerkapelle en oud-medewerker van Cedrah) verzorgde de meditatie. In eenvoudige bewoording legde hij het kerstevangelie uit. Evelien van ’t Wout las een mooi kerstverhaal voor. Ook werd er veel met elkaar gezongen en was er een muzikaal intermezzo. Iedereen genoot van de bekende liederen en het samenzijn.

Na de bijeenkomst was er voor alle vrijwilligers en medewerkers een kerstpakket als dank voor hun inzet in het afgelopen jaar en kon er nog wat gegeten en gedronken worden met elkaar.

Medewerkers zingen enkele liederen voor de aanwezigen