Wat hen opviel over Cedrah:

  • Er heerst een liefdevolle cultuur.
  • Onderwerpen worden stevig met elkaar besproken en daarna met passie uitgevoerd.
  • De organisatie functioneert als een netwerk; iedereen is betrokken op een onderwerp.

Cedrah loopt voorop

De auditoren, die het hele jaar door bij tal van zorgorganisaties komen en zo de kwaliteit goed kunnen vergelijken, constateerden dat Cedrah voorop loopt als zorgorganisatie. Een belangrijke observatie. De auditoren onderstreepten dat Cedrah zich voortdurend weet aan te passen aan de veranderende maatschappelijke context. Passende zorg en netwerkparticipatie, onderwerpen die de komende jaren de rode draad bij de ISO9001 audits vormen, zijn hier voorbeelden van. De auditoren zien de voorbeelden van Cedrah als pittig én prachtig. Onder de indruk waren zij van een voorbeeld van een cliënt die pas weduwe geworden is. De cliënt werd liefdevol ondersteund in haar zorgvraag door een andere cliënt met dezelfde levenservaring. Een puur voorbeeld van netwerkparticipatie.

De auditoren hoorden tijdens de gesprekken dat sommige zorgmedewerkers de cultuurverandering naar netwerkparticipatie best spannend vinden. Zij vragen zich met name af wat dit in de toekomst betekent voor hun beroep. Hoewel de auditoren deze zorgmedewerkers niet persoonlijk hebben gesproken, hoorden ze wel dat er ook voor hen aandacht is.

Ontwikkelpunt

Er is één verbeterpunt geadviseerd. In het elektronische cliëntdossier moet op een prominente plaats staan wie de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt is. Nu staat standaard de eerste contactpersoon bovenaan de lijst, maar dit behoeft niet de wettelijke vertegenwoordiger te zijn. Wanneer een cliënt ter zake wilsonbekwaam is, dan ligt de beslisbevoegdheid bij de wettelijke vertegenwoordiger. Het is nodig dat dit door de cliënt en/of familie vroegtijdig onderling wordt afgesproken en vastgelegd, zodat Cedrah dit duidelijk in het dossier kan vermelden.

Collega’s, bedankt!

Verder een woord van hartelijke dank aan de collega’s die meewerkten aan deze auditweek. Collega’s bij Amandelhof, Eben-Haëzer, Hebron, Uitzicht en het Centraal Bureau kregen waarderingen als: ‘betrokken, meelevend, meedenkend en vol passie’. Mooi dat collega’s hun enthousiasme toonden over het werken bij Cedrah, een organisatie waar veel ruimte is voor scholing!

Tot slot ook dank aan de collega’s van de afdeling Kwaliteit en Veiligheid, die onder de bezielende leiding van manager Kees Stijnen deze audit tot in de puntjes hadden voorbereid.

Laten we niet eindigen met onszelf. De Heere heeft het dierbare werk voor onze kwetsbare naasten gezegend met dit resultaat. Soli Deo Gloria!