Bij Nebo wordt al enige tijd onderzocht of de slimme inco van toegevoegde waarde kan zijn. Er kwamen steeds meer geluiden over overbodig verschonen (een flinke kostenpot) of te laat verschonen door een onvoorspelbaar incontinentieverloop. Dit laatste kan leiden tot fysiek en mentaal ongemak bij de cliënt én kan resulteren in nadelige gevolgen voor de huidconditie voor de cliënt. Voor de medewerker zorgt het bovendien voor extra fysieke belasting.

Status van de innovatie in Nebo

Nebo is enkele maanden geleden gestart met een onderzoek naar knelpunten in de urine incontinentiezorg, daaruit kwamen enkele conclusies en mogelijke oplossingen. We zijn in de knelpuntenanalyse tot de conclusie gekomen dat de slimme inco een efficiënte belangrijke tool kan zijn in het verbeteren van de urine incontinentiezorg, met als harde randvoorwaarde dat de basiskennis over incontentiemateriaal op peil is. Voor deze randvoorwaarden zijn scholingen georganiseerd. De scholingen zijn inmiddels afgerond. Vervolgens hebben we op locatie besloten dat we de organisatie Abena een implementatieplan laten presenteren om vervolgens te beslissen of we deze innovatie willen doorzetten.