Verhuizing
‘Voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw Waterhove was er al aandacht voor teambuilding door bijvoorbeeld teamtrainingen. Nu we verhuisd zijn en we nieuwe teams hebben gevormd, geven we hier een vervolg aan.’ De teams bespreken onder andere welke knelpunten er zijn en wat beter kan. Deze teamactiviteiten worden gedaan met het Innovatielab. ‘Zij hebben een soort verbetersessieplan genaamd ‘De ideale dag’. We stonden stil bij vragen als: hoe creëer je nou een ideale dag voor jezelf? Hoe ga je tevreden naar huis? En hoe creëer je dat voor je collega’s? Er wordt vaak hard gewerkt aan de ideale dag van bewoners. Maar in de waan van de dag wordt soms niet altijd stilgestaan bij hoe je dit voor jezelf, je directe collega en je team creëert. Ondanks dat het soms lastig is om gevoelens en emoties met elkaar te bespreken, merkt Ditta wel dat iedereen hiertoe bereid is.

Impact
De verhuizing heeft impact op de collega’s. Zo zijn er nu woongroepen, wat als intensiever wordt ervaren. ‘Je moet het maar kunnen om zo om te schakelen!’ Hierdoor heeft het personeel een nieuwe werkwijze gekregen. Je plekje weer vinden is echt wel weer even wennen geweest. Maar gelukkig gaat het goed. ‘Mensen zien de voordelen ervan in en waarderen het. Ze zitten nu echt op hun plek.’ De sterke teamgedachte is altijd aanwezig geweest in Amandelhof. ‘Maar zo’n verhuizing brengt je eigenlijk bijna weer terug naar af. Een teamtraining geeft je dan een frisse start om de draad weer op te pakken.’

Innovatief
Wat is er eigenlijk nu zo innovatief aan deze teamtrainingen? Het Innovatielab heeft methoden ontwikkeld om verbeterprocessen te verbeteren. In de Amandelhof maken de teams daar maar al te graag gebruik van. ‘Het is heel gestructureerd. Deze innovatieve methoden helpen jou en de teams om continu te verbeteren.’

De ideale dag?
‘Voor mij is de ideale dag een coronaloos leven’, vertelt Ditta. ‘Wat de teams betreft, vind ik dat er heel veel goed gaat. We hebben medewerkers die heel goed hun werk doen en zeer betrokken zijn.’ Wat er beter kan? ‘Dat er minder verzorgd wordt. We nemen soms wel erg veel van bewoners over. Daarnaast zou ik willen dat medewerkers van zichzelf minder hard hoeven te lopen. We willen altijd graag voor alles zorgen. Maar vraag eens aan de bewoner wat hij of zij zelf wil. We moeten ervan af dat wij weten wat goed is voor de bewoner. Als meneer een biertje wil, laat hem lekker.’