De toenemende druk op de werkvloer vraagt om innovatie in leren en ontwikkelen. De inzet van microlearnings is een voorbeeld van een innovatieve leermogelijkheid, die Cedrah op dit moment aan het onderzoeken is. Microlearnings zijn korte ‘leersnacks’, die makkelijk toegankelijk zijn, weinig tijd vragen en genoeg kennis geven op het juiste moment.

Pilot in Eben-Haëzer en Rehoboth

Met de teams Diensten van Eben-Haëzer en Rehoboth én team Opleiden is een pilot gedraaid om te onderzoeken of microlearnings inderdaad als laagdrempelig en tijdbesparend ervaren worden. In totaal waren ongeveer vijftig medewerkers uitgenodigd om een app te installeren en mee te doen aan de pilot. Hiervan gingen ongeveer vijfentwintig medewerkers mee.

Op 10 oktober is de pilot gestart met een nulmeting. Op 12 december is de pilot geëindigd met een één-meting. In tussentijd kregen de medewerkers steeds een nieuw aanbod van microlearnings. De inhoud was divers, zoals het herkennen van dementie (in de thuiszorg), handen wassen, handen desinfecteren, corona en handhygiëne.

Evaluatie

Een korte evaluatie na 12 december geeft een wisselend beeld. Bruikbaarheid en bereikbaarheid van de microlearnings worden positief gewaardeerd. Enkelen geven aan dat het voor hen niet hoeft, zij kunnen hun werk goed uitvoeren en hebben geen behoefte aan snelle informatie tijdens het werk. De meesten vonden het daarentegen heel fijn om korte uitleg snel op te kunnen zoeken.

Cedrah gaat zich verder beraden over het wel of niet invoeren van microlearnings. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Worden het korte ‘snacks’ om bestaande kennis op te frissen? Of gaan ze de huidige e-learnings of fysieke bijeenkomsten vervangen? Daar willen we in 2023 verder over nadenken.

Auteur: Marja van Damme – Nelisse, praktijkopleider in Rehoboth Goes