Vrijdag 23 september werd de opening van het nieuwe zorggebouw van woonzorgcentrum Uitzicht in Vlaardingen feestelijk gevierd. De bouw is met recht een mijlpaal te noemen en een belangrijk moment om bij stil te staan. Het vormt het eindpunt van een lang en intensief nieuwbouwtraject en is tegelijkertijd het startpunt om toekomstbestendige zorg te kunnen leveren. Zorg aan de veelal kwetsbare ouderen door de zorgprofessionals van Cedrah, samen met vrijwilligers en mantelzorgers.

Een grote, feestelijke tent, muzikale begeleiding door beiaardier Boudewijn Zwart, toespraken van bestuurder Teunis Stoop, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij en de commissaris van de koning Jaap Smit én kleurrijke droogbloemen zorgden voor een gezellig decor tijdens het openingsfeest. Bewoners, cliënten en mantelzorgers werden ‘s ochtends met een mooi programma meegenomen in dit eindresultaat, waarvan enkele via een livestream. Personeel, vrijwilligers, vastgoedpartners en andere betrokkenen vierden de opening ‘s middags.

Thuisgevoel in Uitzicht
Genodigde Van der Staaij – met roots in Vlaardingen – heeft warme gevoelens bij Uitzicht en mocht vele bekenden van vroeger ontmoeten. Bewoners refereerden meermaals dan ook naar ‘oma Staaij’. In een toespraak wees hij nog op het belang dat we ouderen niet uit het zicht moeten verliezen. Hierna hield dominee C. Droger een meditatie, waarin hij iedereen die woont en werkt in Uitzicht een geestelijk uitzicht toewenste. Dit deed hij aan de hand van het Schriftgedeelte uit Psalm 73 vers 12: ‘’k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn.’

Driemaal scheepsrecht
Tijdens het middagprogramma overhandigde bestuurder Teunis Stoop een mobiel bad als cadeau voor de cliënten van Uitzicht aan regiomanager Marianne de Vries. Stoop en De Vries kijken terug op een intensief nieuwbouwproces. ‘De realisatie van het nieuwe gebouw heeft heel wat voeten in de aarde gehad en zweetdruppels gekost,’ blikt Stoop terug. ‘Tot tweemaal toe moesten vergevorderde nieuwbouwplannen worden afgebroken. Maar gelukkig geldt ook hier: driemaal is scheepsrecht. Dit mag met recht een wonder genoemd worden.’ Regiomanager De Vries kijkt dankbaar terug: ‘Er staat nu een prachtig, nieuw gebouw waar bewoners zich thuis mogen voelen en medewerkers prettig kunnen werken.’

Tot slot werd de feestelijke dag afgesloten met rondleidingen en gezellig samenzijn.

Woonzorgcentrum Uitzicht maakt deel uit van woonzorgorganisatie Cedrah, die wonen, zorg en diensten aanbiedt aan ouderen die bewust kiezen voor een reformatorisch identiteitsprofiel. Het zorggebouw van Uitzicht is opnieuw gebouwd om het te laten voldoen aan de huidige klantvraag en duurzaamheidseisen.

De dag terugkijken? Bekijk hier de after movie