Donderdag 9 februari organiseerden een aantal enthousiaste medewerkers van Rehoboth een familiebijeenkomst voor afdeling Rietzanger. Alle bewoners met twee familieleden waren uitgenodigd voor een gezellige maaltijd met elkaar en medewerkers van de afdeling. Ook de regiomanager, teamleider en de cliëntenraad waren aanwezig.

Tijdens een heerlijke, warme maaltijd, volledig verzorgd door cateraar Coert van Dam, werd er kennis gemaakt met elkaar. Ook hebben de mantelzorgers onderling ervaringen uitgewisseld. De maaltijd werd beëindigd met een meditatie van pastoraal medewerker Simon van Koeveringe, waarna de bewoners werden teruggebracht naar hun appartementen.

De familie en medewerkers van de afdelingen vervolgden de avond met spreker Jan van der Hammen. Hij gaf ons uitleg over het ouder wordende brein en daarnaast hebben we samen nagedacht over wat het netwerk van de bewoner inhoudt met vragen zoals ‘hoe kunnen we samenwerken met mantelzorgers en de zorg?’

We kijken terug op een gezellige, maar ook leerzame bijeenkomst!