Wat was het fijn om na 2 jaar, waarin het niet kon, weer een bijeenkomst te houden.

De opkomst van collega’s en vrijwilligers was groot. Pastoraal werker Simon van Koeveringe verzorgde de opening.

Herman blikte terug op het jaar 2022, waarin heel veel gebeurd is. Collega’s en vrijwilligers werden bedankt voor al het werk wat gedaan is.

Als afsluiting werd een aantal liederen gezongen. Het zingen werd als samenbindend ervaren. Hem komt de lof en dank toe voor Zijn trouwe zorg dit voorbij gevlogen jaar.
Onder het genot van een hapje en drankje werd er gezellig nagepraat.

Nadat men het kerstpakket in ontvangst had genomen, keerde iedereen huiswaarts.