Marnix Staete is een nieuwe naam voor een complex met een rijke historie op de locatie van de voormalige Marnixflat. In zijn welkomstwoord refereerde Stoop aan enkele coupletten uit het Wilhelmus waarvan Filips van Marnix van Sint-Aldegonde waarschijnlijk de auteur is. Hij sprak de hoop uit dat het leven van de toekomstige bewoners van de Marnix Staete en hun zorgverleners gestempeld zou worden door de rode draad die in ons volkslied zichtbaar is: vertrouwen op God, rekenen met de vergankelijkheid van het leven en de verwachting van en hoop op een eeuwig leven. Verder schetste Stoop hoe het voorbereidingsproces verlopen is en bedankte hij de betrokken partijen voor de intensieve en fijne samenwerking. Hij wenste de bouwende partijen een voorspoedig bouwproces toe.

'De gemeente is trots op het nieuwbouwproject, dat bijdraagt aan één van de belangrijke speerpunten van de gemeente: het creëren van een veilige woonomgeving waar eenzaamheid wordt tegengegaan.' Wethouder André van der Reest

Niet vanzelfsprekend

Volgens Arjan Kuipers, directeur van belegger en ontwikkelaar Sonneborgh, is de eerstesteenlegging niet vanzelfsprekend. ‘Alle betrokken partijen hebben meer keren over hun eigen schaduw heen moeten stappen om dit project te laten slagen, met het oog op het gezamenlijke belang’, aldus Kuipers.

Bijzonder moment

Marco Bosman, directeur van Aannemingsbedrijf Fraanje, vertelde dat hij altijd verheugd is als hij  bij een eerstesteenlegging aanwezig is, Bosman: ‘Het blijft ook voor een aannemer één van de bijzondere momenten tijdens de bouw.’  Vervolgens riep hij vol trots zijn team naar voren en stelde ze voor aan alle aanwezigen in de zaal, waarop een enthousiast applaus volgde. Met vertrouwen ziet hij ernaar uit om in de komende periode samen met het team het nieuwbouwplan daadwerkelijk te realiseren en bedankte hij Cedrah en Sonneborgh voor het gestelde vertrouwen.

Veilige woonomgeving

Als laatste in de rij bracht wethouder André van der Reest de hartelijke felicitaties over namens de gemeente Goes, niet in de laatste plaats aan de toekomstige bewoners van Marnix Staete. ‘De gemeente is trots  op het nieuwbouwproject, dat bijdraagt aan één van de belangrijke speerpunten van de gemeente: het creëren van een veilige woonomgeving waar eenzaamheid wordt tegengegaan. Het appartementencomplex Marnix Staete, met een mooie gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, draagt bij aan een veilige omgeving en maakt ontmoeting mogelijk’, aldus de wethouder.

Het appartementencomplex Marnix Staete bestaat uit 51 woningen onderverdeeld in twee bouwblokken die middels een gezamenlijke entree aan elkaar verbonden zijn. Op de begane grond is een sfeervolle gemeenschappelijke ruimte beschikbaar die bijdraagt aan ontmoeting of voor andere doeleinden gebruikt kan worden. De nieuwbouw wordt in twee fases gerealiseerd. De eerste fase omvat 31 huur appartementen verdeeld over 3 verdiepingen, in de tweede fase worden 20 koop appartementen gerealiseerd  verdeeld over 4 bouwlagen.