De medewerkers en bezoekers van de Dagbesteding in Uitzicht hebben actie gevoerd voor Mercy Ships. Mercy Ships bemant de twee grootste particuliere ziekenhuisschepen ter wereld. Mercy Ships biedt hoop en genezing aan de allerarmste mensen in Afrika. Eén van deze schepen, de Global Mercy, heeft recent een bezoek gebracht aan Rotterdam. Naar aanleiding van dit bezoek hebben de medewerkers en bezoekers van de Dagbesteding aandacht besteed aan het mooie werk van Mercy Ships. Zo is er geluisterd naar een verpleegkundige van Mercy Ships, die op bezoek kwam en vertelde over haar ervaringen aan boord. De bezoekers van de Dagbesteding waren erg onder de indruk van haar verhaal. Ook is een verkoopactie gehouden waarbij Koetjesrepen zijn verkocht aan bewoners, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Uitzicht. Aangevuld met giften is er een mooi bedrag van € 400 overgemaakt naar Mercy Ships.