VVT Alliantie Waardenland heeft een gezamenlijke visie gemaakt om de regionale uitdagingen die gepaard gaan met de groeiende schaarste aan middelen en medewerkers én de groeiende vraag naar zorg van ouderen het hoofd te kunnen bieden. Met de samenwerking willen we bereiken dat zorg dicht bij mensen toegankelijk is, aansluit op hun behoeften én betaalbaar blijft.

Welke uitdagingen

De uitdagingen vragen om een maatschappelijke transformatie, het op een andere manier gaan acteren van de samenleving. Met name het personeelsprobleem is gisteren al begonnen en dit is een gevaar voor de continuïteit van zorg. Een tekort aan beschikbare woningen, stijgende zorgkosten en een gebrek aan mantelzorgers en vrijwilligers vormen hiernaast ook één van de belangrijkste opgaves waar we mee te maken gaan krijgen.

We hopen op een mooie samenwerking om de uitdagingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden!