Met het door Christiaan van de Wege, manager Wonen en Vastgoed bij Cedrah, en Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad, ondertekende contract is de samenwerking sinds donderdag 24 november definitief. Zorg voor onze naasten, hier en ver weg, vormt een belangrijk vertrekpunt in de samenwerking tussen Cedrah en Woord en Daad.

Duurzaam rentmeesterschap

‘Cedrah wil zorgdragen voor mensen en verantwoord omgaan met middelen en onze omgeving. Centrale vragen die we hierbij in het kader van ‘duurzaam rentmeesterschap’ stellen, zijn: hoe kunnen we een goed rentmeester zijn in wonen, zorg en werken? Wat is goed voor de cliënt, onze medewerkers en onze omgeving? Maar ook, hoe gaan we zuinig om met water en andere benodigdheden in de zorg?’ Aan het woord is Anneke Both, bestuursadviseur bij Cedrah en eveneens lid van de projectgroep met Woord en Daad.

Keuzes voor naasten

Medewerkers van Cedrah worden gestimuleerd mee te denken in én mee te doen aan allerlei duurzame initiatieven in de zorg. ‘Dit doen we niet alleen voor onszelf. De keuzes die we hier maken, hebben invloed op onze naasten (die in armoede en droogte leven) ver weg. Door middel van acties op onze locaties willen we duurzame veranderingen binnen Cedrah mogelijk maken én een bijdrage leveren aan schoon drinkwater voor Shalla. Met het laatste richten we onze blik naar buiten, op onze verre naasten’, licht Both de samenwerking met Woord en Daad toe.

Duurzame relaties

Rina Molenaar, directeur-bestuurder van Woord en Daad, onderstreept hierin het belang van duurzame relaties met lokale partijen. Alleen ‘even’ een waterput slaan, lost niet het echte waterprobleem op. Daar heb je meerdere partijen en een lange adem voor nodig. ‘Bij Woord en Daad werken we aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen. Maar we willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp veranderen. Voor echte transformatie veranderen we systemen die armoede in stand houden’, geeft Molenaar aan.