Het beveiligingsincident, dat plaatsvond op 17 oktober 2022, is diezelfde dag door Nedap Healthcare beëindigd. Nedap heeft op 27 oktober 2022 Cedrah geïnformeerd over het incident en aangegeven dat ook van onze cliënten informatie is gedownload uit Carenzorgt. Cedrah heeft vervolgens melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aangifte

Inmiddels heeft Nedap aangifte gedaan bij de politie. De politie is direct na de aangifte een onderzoek gestart en er is inmiddels een verdachte aangehouden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten verspreid zijn. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond.

Meer informatie en vervolg

Op de website van Carenzorgt.nl vindt u antwoorden op vragen over dit incident. Op dit moment zoekt Cedrah de consequenties uit voor de cliënten die zijn getroffen door dit incident. De cliënt en de getroffen familie/naasten van de cliënt worden hierover nader geïnformeerd.

Preventief advies van Cedrah voor de gebruikers van Carenzorgt.nl

Cedrah adviseert om een nieuw wachtwoord in te stellen. Wij raden aan om uw wachtwoord ieder kwartaal te vernieuwen.