Er moet nog veel veranderen om te zorgen voor de zorg van morgen. Met de dubbele vergrijzing enerzijds en het afnemend aantal zorgverleners anderzijds staan we voor grote uitdagingen. Regionaal ontstaan allerlei initiatieven bij zorgorganisaties om de handen ineen te slaan. Zo is locatie Beth-San samen gaan werken met diverse zorgaanbieders en gemeenten binnen de regio binnen de samenwerking van Gedeelde Zorg. Op naar kansrijke oplossingen!