Linkse kletspraat?

Of duurzaamheid puur iets voor linkse geitenwollensokken types is? Bestuurder Teunis Stoop vindt van niet. ‘Binnen onze gezindte was duurzaamheid lange tijd een blinde vlek. De gedachte dat God Schepper is en zelf instaat voor zijn schepping overheerste. Wie zijn wij, vond men, om dat te sturen? Uiteindelijk leven we toch toe naar een herschepping? Deze gedachte schuurt echter met de Bijbelse opdracht om de schepping te bouwen én te bewaren. Wij dragen zelf ook verantwoordelijkheid voor de schepping.’

Begin bij jezelf

Stoop juicht de verschuiving omtrent de visie op duurzaam rentmeesterschap die in onze achterban plaatsvindt toe. Wel mogen we dat volgens Teunis nog meer laten blijken in ons handelen. ‘We hadden – generaliserend gezegd – de neiging om de concretisering van duurzaamheid over de linkse schutting te gooien. Onze opdracht is echter heel praktisch: hoe kan ik een goed rentmeester zijn over dat wat ik van God heb ontvangen? Begin klein, bij jezelf. Plastic scheiden, de fiets pakken in plaats van de auto… dat maakt je bewust.’

En bij Cedrah?

Wanneer we ‘inzoomen’ op Cedrah, zien we dat duurzaam rentmeesterschap een nieuwe richting heeft gekregen. Eerst lag de focus op ‘bouwen’, minder op ‘bewaren’. Duurzaamheid was vooral gekoppeld aan vastgoed, wat tot uiting kwam in de bouw van nieuwe, toekomstbestendige locaties, voorzien van zonnepanelen en warmtepompen. Volledig klimaatneutraal bouwen bleek niet haalbaar te zijn: de inspanning zou te hoog zijn in relatie tot de financiële mogelijkheden. Het werd BENG: Bijna Energie Neutraal Bouwen.

Nu trekken we duurzaam rentmeesterschap binnen Cedrah breder: het gaat om ‘bouwen én bewaren’ en heeft betrekking op alle processen binnen de organisatie, dus ook binnen zorg en diensten. Teunis legt uit: ‘We werken aan bewustwording om duurzaam te denken en te doen. Het helpt hierbij om heel concreet te bedenken wat en hoeveel we gebruiken, bijvoorbeeld de hoeveelheid en het soort verpakking van medicijnen en maaltijden. Door middel van innovatie en vernieuwing kunnen we invulling geven aan onze opdracht om als een goed rentmeester om te gaan met processen en producten. Neem ons maaltijdconcept. Wat is het fijn voor de bewoners dat maaltijden vers gekookt worden in de productiekeuken en op locatie smaakvol geregenereerd worden. De uitdaging is om het circulair te maken. Het proces van bereiding en uitgifte van maaltijden levert nu een stroom aan plastic afval op. Het zou mooi zijn als we deze stroom kunnen terugdringen of dingen herbruikbaar kunnen maken.’

Uitdaging

‘De grootste uitdaging is om bewustwording te creëren over ons handelen. Hoe bereik je dat iedereen verantwoordelijkheid krijgt én neemt om te werken als duurzame professional, als een goede rentmeester? Als management en staf moeten we hierin voorkomen dat we dingen uitvinden en opleggen aan collega’s op de werkvloer, waar zij veel beter in staat zijn om zelf oplossingen te bedenken en in te voeren. Dat moet je niet blokkeren maar stimuleren,’ sluit Stoop af.