Anja licht toe: ‘De meeste bewoners noemen mij ‘dokter’. Dat ben ik natuurlijk niet, maar mijn taken komen wel grotendeels overeen met die van een specialist ouderengeneeskunde, met wie ik bovendien nauw samenwerk.’

De wens van de bewoner voorop

Het leukste aan haar werk vindt Anja de gesprekken met bewoners. ‘Daarin hoor ik veel over wat zij hebben meegemaakt en wat ze nog wel of juist niet meer willen qua behandeling. Het is zo belangrijk om daarop aan te sluiten, daar kom ik telkens weer achter. De meeste van onze bewoners bevinden zich in de palliatieve fase. Daarom staan goede, liefdevolle zorg en een prettige woonomgeving op de voorgrond en pas daarna de eventuele behandeling. De wens van de bewoner staat altijd voorop’, besluit Anja.

Ook interesse in deze functie? Van harte welkom om te solliciteren!

‘De wens van de bewoner staat altijd voorop.’ Anja Schinkel