Het was een gezellige koningsdag in Eben-Haëzer met een grote opkomst. Bewoners van het woonzorgcentrum en de aanleunwoningen kregen eerst koffie met oranjegebak. Samen hebben we gezellig oud Hollandsche liederen gezongen.

Daarna werd gekeken naar het bezoek van de koning en koningin aan Rotterdam.

Als afsluiting werd een heuse oranjebitter geschonken. Ook de advocaat mocht niet ontbreken.

Naast de hulp van vrijwilligers heeft Martin, teamleider diensten, spontaan aangeboden om te komen helpen.

De bewoners hebben genoten van de feestelijkheden.